Top

Contact us

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.
Registrul Comertului: J 40/3050/1994
Registrul General BNR nr.: RG-PJR-41-090173/2007
Registrul Special BNR nr.: RS-PJR-41-090029/2007
Cod unic de inregistrare: 5439903
Adresa: Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucuresti

Bucharest Office
  • 0751.244.245; 0751.244.244;
  • +4021.312.54.63 / 64 / 65
  • office@fgcr.ro; monitorizare@fgcr.ro; garantare@fgcr.ro;
  • Str. Occidentului nr. 5, sector 1, Bucuresti