Top

Fondul de Garantare a Creditului Rural a participat vineri, 2 noiembrie 2018, alături de A.F.I.R., de M.A.D.R. și A.P.I.A. la "Conferința Natională privind Dezvoltarea Rurală ca element fundamental al competitivității economice si al coeziunii la nivelul Uniunii Europene", organizată în...

La cea de-a cincea Conferință Regională PNDR 2014-2020, desfășurată în 18 octombrie 2018, doamna Dana Zachi, șef serviciu Control Intern, a prezentat în detaliu instrumentele de garantare gestionate de F.G.C.R., precum și condițiile specifice de obținere a accesului beneficiarilor la...

FGCR a acordat, în primul trimestru al acestui an, garanții în valoare de 112,6 milioane de lei pentru un volum al creditelor destinate sectoarelor agro-alimentar, pisciculturii si acvaculturii, precum și beneficiarilor PNDR si POPAM 2014-2020 în valoare de 161,7 milioane...

Printre subiectele dezbătute in cadrul evenimentului au fost incluse și cele referitoare la finanțările complementare prin PNDR 2014-2020, dezvoltarea integrată a Deltei Dunării (ITI Delta Dunării), instrumente financiare aplicabile investițiilor, precum si exemple de proiecte de succes. Directorul general al F.G.C.R.,...