Guvernul României - Hotărâre nr. 803/2022 din 23 iunie 2022

Hotărârea nr. 803/2022 pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 

În vigoare de la 23 iunie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 23 iunie 2022. Formă aplicabilă la 27 iunie 2022.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

   Articol unic. -   Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (13) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022, plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST se alocă în sumă de 3.820.000.000 lei în favoarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi în sumă de 1.180.000.000 lei în favoarea Fondului de Garantare a Creditului Rural. 


PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

    Bucureşti, 23 iunie 2022. 
    Nr. 803.