Top

Împreună punem lucrurile în mișcare

Cea de-a doua Conferință Regională F.G.C.R.-C.E.C.Bank-A.F.I.R., SOLUȚII DE FINANȚARE ȘI DEZVOLTARE A MEDIULUI RURAL, dedicată acțiunilor de informare a fermierilor în privința accesării instrumentelor financiare de creditare și garantare, a avut loc în localitatea Ianca, din județul Brăila, în data de 27.06.2019. Au participat fermieri din județele Brăila și Buzău și reprezentanți ai G.A.L.-urilor și O.U.A.I.-urilor din zonă. La lucrările conferinței au mai fost prezenți, în calitate de invitați: Chiriac Francisk-Iulian, Președintele Consiliului Județean Brăila, Panait Anghel, Director General Adjunct, C.R.F.I.R. 2 Sud-Est Constanța, Doina Topală, Director, Direcția I.M.M. C.E.C. Bank, Sorin Moise, Director O.J.F.I.R. Brăila și alte oficialități locale. În timpul dezbaterilor din secțiunea dedicată garantării, domnul Remus Nica, având funcția de Șef Serviciu Garantare Producție în cadrul F.G.C.R., a prezentat detalii cu privire la instrumentele de garantare gestionate de F.G.C.R., precum și condițiile specifice de obținere a accesului beneficiarilor la acestea. Următoarele seminarii de informare vor avea loc în județele Timiș, Iași și Gorj. De remarcat faptul că, pentru a facilita accesul fermierilor la garantare, F.G.C.R. a scăzut, începând cu ianuarie 2019, comisionul la numai 1,6% și a încheiat Convenții de lucru cu aproape toate instituțiile finanțatoare care operează pe piață, beneficiarii putând obține garanția FGCR prin intermediul acestora.