Top

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRELUCRATE DE CATRE FGCR IFN SA

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), FGCR SA IFN are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

FGCR SA IFN, prin intermediul compartimentelor interne, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, de la operatori asociati sau de la persoane imputernicite, prin mijloace automatizate, respective manuale.

 

Scopurile prelucrării datelor de catre FGCR SA IFN sunt determinate, explicite si legitime, dupa cum urmeaza:

a)Derularea relatiei de munca;

b)Derularea unui contract sau conventie de lucru;

c)Paza sau securitatea bunurilor;

d)Indeplinirea unei obligatii legale.

 

Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru respectarea de catre FGCR SA IFN a conditiilor legale aferente scopurilor sus-mentionate.

 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea FGCR SA IFN de a intra in relatii contractuale cu Dumneavoastra.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către FGCR SA IFN, în calitate de operator, înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, si sunt comunicate numai următorilor destinatari: institutii financiar-bancare, autorităţi publice centrale/locale, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, etc.

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucării, de portabilitate a datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat.

 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti,Romania, tel.+40.318.059.211+40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la FGCR SA IFN, strada Occidentului nr.5, sector 1, Bucuresti, Romania, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa office@fgcr.ro, prin fax la numărul 021.312.54.63, prin completarea formularului de contanct pe website www.fgcr.ro.

 

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.fgcr.ro.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350