Top
Garantii acordate pentru creditele dedicate finantarii capitalului de lucru
Garantii acordate pentru creditele dedicate achizitiei de teren agricol
Garantii acordate pentru creditele dedicate finantarii investitiilor in domeniul agricol si al acvaculturii fara finantare din PNDR si POPAM
Garantii acordate pentru creditele dedicate finantarii capitalului de lucru pe baza adeverintelor emise de APIA
Garantii acordate pentru creditele dedicate finantarii investitiilor beneficiarilor publici ai PNDR
Garantii acordate creditelor dedicate finantarii proiectelor beneficiarilor privati ai PNDR si POPAM
Garantii pentru credite de valori reduse (de maxim 500.000 lei), cu grad de acoperire cu garantii mai mic de 100 %
Scrisori de garantie in favoarea AFIR pentru obtinerea avansului – beneficiari publici