Top

Garanții componenta RURAL PLUS și AGRO PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS

 

FGCR acorda garantii in cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, asociate componentelor:

– RURAL PLUS pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, cu excepția tutunului și a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat și granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Si

– AGRO PLUS, pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;

Lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare în cadrul componentei RURAL PLUS poate fi consultată AICI

Lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare în cadrul componentei AGRO PLUS poate fi consultată in cadrul Anexei nr. 1d la Anexa Domenii/Sectoare de activitate eligibile aferente componentei AGRO PLUS, din Ordinul comun al MF/MADR/MAT/MDLPA/ MCID nr.621/129/1028/1227/20637/2024  privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS publicată în Monitorul Oficial al României nr.373 bis/19.05.2024.

Categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia în cadrul componentei RURAL PLUS  precum și etapele care trebuie parcurse pentru obținerea garanției pot fi consultate AICI

Categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia în cadrul componentei AGRO PLUS  precum și etapele care trebuie parcurse pentru obținerea garanției pot fi consultate AICI

Lista documentelor necesare analizei solicitarii de garantare pentru componenta RURAL PLUS poate fi consulta AICI

Lista documentelor necesare analizei solicitarii de garantare pentru componenta AGRO PLUS poate fi consultata AICI

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul componentei RURAL PLUS a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 30 iunie 2024, este de 1.980.000.000 lei.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul componentei AGRO PLUS a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 30 iunie 2024, este de 127.630.000 lei din care suma de 27.630.000 lei este alocata FGCR .

In cazul Componentei RURAL PLUS, ultima zi in care instituțiile de credit pot transmite F.G.C.R. solicitările de garantare și documentele prevăzute la art.18, alin. (3), din cadrul Ordinului comun MF/MADR nr. 622/128/2024, complete și corecte, este data de 25 iunie 2024, inclusiv.

In cazul Componentei AGRO PLUS, ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite solicitarea de garantare şi documentele prevăzute la art.23,  alin. (4) din cadrul Ordinului comun al MF/MADR/MAT/MDLPA/ MCID nr.621/129/1028/1227/20637/2024  privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS publicată în Monitorul Oficial al României nr.373 bis/19.05.2024, corecte şi complete, este data de 21 iunie 2024 ora 23:59.

Termenul de valabilitate al schemei este pana la  30.06.2024.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350