Top

Scrisori de garantie in favoarea AFIR pentru obtinerea avansului – beneficiari publici

 

In baza OUG 79/2009, Fondul de Garantare a CredituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; Rural acorda scrisori de garantie, necesare beneficiarilor publici ai PNDR si celor asimilati acestora, pentru obtinerea avansului prevazut in Contractele de Finantare semnate cu AFIR.

Valoarea scrisorii de garantie este de 100 % din avansul solicitat AFIR.

Obtinerea scrisorii de garantie este un proces simplu ce presupune depunerea sau transmiterea la FGCR  prin posta/curier a documentatiei  si plata comisionului de garantare.

Daca sunt necesare eventuale completari ale documentatiei de garantare, veti fi contactat de un analist financiar dedicat, iar emiterea scrisorii are loc in maxim 2 zile lucratoare de la primirea de catre FGCR a documentatiei complete.

 • Comune, orase (inclusiv cele declarate municipii)
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI-uri)
 • Unitatile si institutiile de invatamant de stat din sistemul national de invatamant preuniversitar
 • Grupuri de actiune locala (GAL-uri)
 • Organizatii / Federatii de organizatii din domeniul imbunatatirilor funciare (OUAI-uri/FOUAI, etc.)
 • Asezaminte culturale si structuri religioase
 • Existenta unui Contract de Finantare PNDR incheiat cu AFIR;
 • Avizarea cel putin a unei achizitii, conform Contractului de Finantare;
 • Fara restante la banci si alte institutii finantatoare;
 • Fara restante la bugetul statului;
 • Sa nu fie in insolventa.

Comisionul de garantare este de 0,05% pe luna, calculat la valoarea scrisorii de garantie.

Benficiarul poate opta pentru plata esalonata a comisionului de garantare, in transe anuale, conform prevederilor OUG 79/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conturile in care se poate plati comisionul de garantare sunt:

 • RO07TREZ7005069XXX006926  deschis la A.T.C.P.M.B. (Trezorerie) sau
 • RO02BRDE450SV38448884500  deschis la BRD S.M.C.C.

Beneficiar: FGCR IFN SA

CUI: 5439903

La emiterea scrisorilor de garantie

 1. Solicitare de acordare a scrisorii de garantie (original) Descarca.

In cazul beneficiarilor publici, se va aplica viza de Control Financiar Preventiv;

 1. Acord de garantare (2 exemplare originale). Descarca.

In cazul ADI, se va completa acordul atat de catre ADI, cat si de catre fiecare membru al asociatiei;

 1. Acord de garantare a comisionului datorat (2 exemplare originale). Descarca.

In cazul in care comisionul de garantare se plateste integral la acordarea scrisorii de garantie pentru toata perioada de valabilitate a acesteia, documentul nu este necesar. In cazul ADI, se va completa acordul atat de catre ADI, cat si de catre fiecare membru al asociatiei;

 1. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit; (3 exemplare originale). Descarca
 2. Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de primar/reprezentant legal (original) Descarca
 3. Hotararea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea scrisorii de garantie din partea fondului de garantare (copie);
 4. Hotararea beneficiarului privind aprobarea valorii de investitie a proiectului (copie);
 5. Contractul de finantare nerambursabila incheiat cu AFIR insotit de eventualele acte aditionale, inclusiv bugetul indicativ si declaratia de esalonare a depunerii cererilor de plata (copie);
 6. Avizul favorabil al AFIR asupra unei proceduri de achizitie / procedurii de achizitie prioritar majoritara / tuturor procedurilor de achizitii – conform prevederilor Contractului de finantare (copie);
 7. Adresa Trezorerie / Banca comerciala cu privire la conturile deschise (copie);
 8. Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, in cazul beneficiarilor publici (copie);
 9. Proiectia bugetului local, in cazul beneficiarilor publici, pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garantie, care sa includa restituirea avansului solicitat si plata comisionului aferent scrisorii de garantie, detalierea veniturilor si cheltuielilor totale pe fiecare an al perioadei de valabilitate a scrisorii de garantie, conform clasificatiei economice (copie);
 10. Certificat de inregistrare fiscala (copie);
 11. Certificat de atestare fiscala privind situatia achitarii obligatiilor catre bugetul consolidat al statului sau a platii obligatiilor sociale, dupa caz (copie);
 12. C.I. ale reprezentantilor legali (copie, cu stampila si semnatura reprezentantului legal si mențiunea „conform cu originalul”);
 13. Documentul de numire a reprezentantului legal: hotararea instantei judecatoresti, decizie, etc. (copie, stampila si semnatura reprezentantului legal si mentiunea „conform cu originalul”);
 14. Copia OP-ului cu care s-a platit comisionul de acordare a scrisorii de garantie. Beneficiarii de tip GAL/OUAI care platesc din cont de banca, vor plati in contul FGCR deschis la BRD, nu in cel de Trezorerie.

Suplimentar, in cazul GAL si OUAI:

– Biletul la ordin stipulat fara protest cu scadenta la vedere, de valoare egala cu valoarea scrisorii de garantie, emis de GAL/OUAI/FOUAI, avalizat de reprezentantul legal, in favoarea FGCR I.F.N. S.A. (original) – vezi model de completare;

– Alonja prin care emitentul prelungeste termenul de prezentare la plata pentru o perioada de timp echivalenta cu perioada de valabilitate a scrisorii de garantie (original) Descarca;

– Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, cu privire la faptul ca asociatia/organizatia nu desfasoara activitate economica prin proiectul pentru care detine contract de finantare incheiat cu AFIR (original) Descarca;

– Declaratia privind beneficiarii reali si reprezentantii (original) Descarca

– Statut, Act constitutiv, Autorizatie de functionare emisa de MADR (in cazul GAL), Ordin de autorizare emis de MADR (in cazul OUAI) – copii.

 

La prelungirea valabilitatii scrisorilor de garantie

 1. Cererea de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantare (original) Descarca
 2. Hotararea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie din partea FGCR (copie);
 3. Nota explicativa inregistrata la AFIR prin care beneficiarul solicita aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de finantare prin act aditional si raspunsul AFIR (copie);
 4. Ultimul Act Aditional la Contractul de finantare (copie);
 5. C.I. ale reprezentanţilor legali (copie, stampila si semnatura reprezentantului legal si mentiunea „conform cu originalul”);
 6. Documentul de numire a reprezentantului legal: hotararea instantei judecatoresti, decizie, etc. (copie, stampila si semnatura reprezentantului legal si mentiunea „conform cu originalul”).
 7. Copia OP-ului cu care s-a platit comisionul de prelungire a scrisorii de garantie
 8. Acordul de garantare – numai in cazul in care perioada de prelungire solicitata depaseste 5 ani de la inscrierea la AEGRM a acordului de garantare initial/anterior;
 9. Acordul de garantare a comisionului datorat – numai in cazul in care comisionul de garantare nu a fost achitat integral la momentul prelungirii pentru toata perioada de valabilitate a scrisorii de garantie;
 10. Declaratie privind beneficiarii reali si reprezentantii – numai pentru prima prelungire solicitata dupa data de 17.01.2020 – numai in cazul GAL si OUAI   Descarca

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350