Top

Garantii dedicate fermierilor „DE TREI ORI SUBVENTIA”

În baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural poate acorda garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelor ”DE TREI ORI SUBVENTIA” pe care acestea le acorda pentru finantarea activitatii curente / capitalului de lucru in agricultura, in baza Adeverintelor emise de APIA.

Produsul de garantare este destinat beneficiarilor schemelor de sprijin implementate de APIA “SAPS”, pentru facilitarea accesului la finantarea capitalului de lucru in agricultura pe baza adeverintei APIA pentru suprafetele detinute/exploatate de beneficiari, in condițiile în care acestia nu detin suficiente garantii pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzii aferente.

Creditul ”DE TREI ORI SUBVENTIA” este acordat fermierilor de către institutiile finantatoare pe baza adeverintei eliberata de APIA pentru subventia acordata pentru suprafetele detinute/exploatate de beneficiari.

Valoarea creditului/creditelor, dupa caz, nu poate depasi de 3 ori valoarea adeverintei eliberate de APIA, ponderata cu procentul maxim ce poate fi finantat din valoarea adeverintei (in prezent 90%). Termenul de acordare este maxim 3 ani cu posibilitatea de prelungire. In aceasta categorie intra:

 1. Creditele noi acordate pe baza adeverintei eliberate de APIA, ce nu pot depasi de 3 ori valoarea adeverintei, ponderata cu procentul maxim ce poate fi finantat din aceasta;
 2. Creditele acordate pe baza adeverintelor eliberate de APIA anterior solicitarii garantiei Fondului pentru care institutia finantatoare a aprobat majorarea valorii creditului pana la concurenta valorii de maxim 3 ori valoarea adeverintei eliberate de APIA, ponderata cu procentul maxim ce poate fi finantat din aceasta;
 3. Creditele noi acordate in anul 2022, in limita valorii de maxim 2 ori valoarea adeverintei eliberate de APIA, ponderata cu procentul maxim ce poate fi finantat din acesta, in cazul beneficiarilor care au contractat deja un credit in baza adeverintei emise in anul 2022.

Creditele noi acordate in anul 2022, in limita valorii de maxim 2 ori valoarea adeverintei eliberate de APIA, ponderata cu procentul maxim ce poate fi finantat din aceasta, in cazul beneficiarilor care au contractat deja un credit in baza adeverintei emise in anul 2022.

 • Fermieri care detin adeverinte emise de APIA, inregistrati ca:
  • Societati comerciale
  • Asociatii, societati agricole si cooperative agricole
  • PFA, II, IF
  • Persoane fizice, in calitate de producatori agricoli
 • Creditul se aproba de Banca pe baza unei Adeverinte emise de APIA și a normelor interne propria de creditare;
 • Creditul sa fie acordat de Banca cu o dobanda maxima ROBOR 6 luni + 2%;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC/BC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Contract de fidejusiune incheiat cu imprumutatul persoana fizica sau cu una din persoanele fizice, avand calitatea de acționar/asociat/ administrator/reprezentant legal al beneficiarului, in funcție de tipul entității juridice imprumutate si ipoteca mobiliara  pe conturile curente deschise la  institutia bancara,  inclusiv  asupra contului  deschis pentru incasarea subventiei de la APIA.

Începand cu anul 2019, pentru garantiile acordate in baza OUG 43/2013, comisionul de garantare a fost diminuat la 1,6% (prima unica) pe an pentru toate categoriile de beneficiari, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara”
  • Forma simplificata – pentru persoane fizice, PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca
 • Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului de credit DE TREI ORI  SUBVENTIA semnata de reprezentantul legal – Descarca
 • Declaratie pe proprie raspundere a finantatorului – Descarca

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de credit al Bancii

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani)
 • Adeverinta APIA

Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350