Top

Garantii dedicate fermierilor „DE CINCI ORI SUBVENTIA”

În baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural poate acorda garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu care are încheiate Convenții de lucru, pentru garantarea creditelor ”DE CINCI ORI SUBVENTIA” pe care acestea le acordă pentru finanțarea activitătii curente / capitalului de lucru iî agricultură atât în sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic,  pe baza adeverințelor emise de APIA.

Creditul ”DE CINCI  ORI SUBVENTIA” este acordat fermierilor de către institutiile finantatoare pe baza adeverintei eliberata de APIA pentru subventia acordata pentru suprafetele detinute/exploatate de beneficiari (sectorul vegetal), pentru măsurile de ameliorare, cele de bunăstare și pentru schemele de sprijin cuplat pentru creșterea animalelor (SCZ).

În cazul creditelor DE CINCI ORI SUBVENTIA, FGCR garantează:

 • până la 80 % din valoarea creditelor noi acordate:
 1. beneficiarilor care nu au în derulare o finanțare pe baza adeverinței eliberate de APIA și nici nu au încasat avans în baza acesteia, și care nu pot depași de 5 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinței;
 2. beneficiarilor care nu au în derulare o finanțare pe baza adeverinței eliberate de APIA și care au încasat avans/plata integrală ce nu pot depași de 4 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinței.  Această prevedere se aplică până la eliberarea de către APIA a adeverințelor aferente anului agricol următor;
 • până la 80 % din suma cu care se majorează valoarea creditului acordat fără garanție FGCR, în cazul:
 1. creditelor acordate anterior solicitării de garantare, pe baza adeverințelor eliberate de APIA, pentru care instituția finanțatoare a aprobat majorarea valorii până la concurența valorii de maxim 5 ori procentul maxim admis din valoarea adeverinței eliberate de APIA și pentru care beneficiarul nu a încasat avans;

Termenul de acordare  este  urmatorul :

 • În cazul creditelor acordate pentru beneficiarii din sectorul vegetal, termenul de acordare este maxim 5 ani cu posibilitatea de prelungire anuală, cu condiția solicitării și prezentării la banca și la Fond a adeverinței APIA, anual, pe perioada creditării.
 • În cazul creditelor, pentru beneficiarii din sectorul zootehnic, acordate pe baza adeverințelor APIA pentru măsurile de bunăstare și pentru schemele de sprijin cuplat pentru creșterea animalelor (SCZ), perioada maximă de acordare este de cinci ani, dar nu mai mult de 31.12.2028. Pentru acești beneficiari volumul creditului acordat trebuie să fie corelat cu perioada de rambursare (de ex: un credit reprezentand de 5 ori procentul maxim admis din valoarea subvenției nu poate fi acordat decât în anul 2023, în anii următori valoarea și perioada acestuia scăzând proporțional în funcție de numarul de ani de creditare ramasi până în 2028).
 • În cazul creditelor acordate pe baza adeverințelor APIA pentru schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor (măsurile de ameliorare precum și cele de menținerea registrelor genealogice pentru beneficiarii din sectorul zootehnic), perioada maximă de acordare este de patru ani, dar nu mai mult de 31.12.2027. Pentru acești beneficiari volumul creditului acordat trebuie să fie corelat cu perioada de ramabursare (de ex: un credit reprezentand de 5 ori procentul maxim admis din valoarea subventiei nu poate fi acordat decat în anul 2023, în anii următori valoarea și perioada acestuia scăzând proporțional în funcție de numarul de ani de creditare ramași până în 2027.

Beneficiarii din sectorul zootehnic prevăzuți mai sus, trebuie să solicite în fiecare an adeverință APIA și să o prezinte băncii și se obligă să mențină pe întreaga perioadă  a creditului condițiile de bunăstare/numărul de cicluri de producție/efectivul /numărul de capete de animale prevăzut în cererea de plată a ajutorului/cererea inițială anuală de solicitare a ajutorului de stat, în baza căruia a fost eliberată adeverința APIA, care a fost utilizată la acordarea creditului.

Instituțiile de credit care nu acceptă acordarea de credite „DE CINCI ORI SUBVENTIA” nu mai pot beneficia de garanția Fondului pentru noi credite ”DE TREI ORI SUBVENTIA” .  Creditele ”DE TREI ORI SUBVENȚIA” în sold la data intrării în vigoare a prezentei norme urmează regulile prevăzute în convențiile în vigoare, iar raspunderea partilor curge pana la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate de acestea in baza conventiilor de lucru si a contractelor de garantare incheiate

 • Fermieri care detin adeverinte emise de APIA, inregistrati ca:
  • Societati comerciale
  • Asociatii, societati agricole si cooperative agricole
  • PFA, II, IF
  • Persoane fizice, in calitate de producatori agricoli
 • Creditul se aproba de Banca pe baza unei Adeverinte emise de APIA și a normelor interne proprii de creditare;
 • Creditul sa fie acordat de Banca cu o dobanda maxima ROBOR 6 luni + 2%;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC/BC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Contract de fidejusiune incheiat cu imprumutatul persoana fizica sau cu una din persoanele fizice, avand calitatea de acționar/asociat/ administrator/reprezentant legal al beneficiarului, in funcție de tipul entității juridice imprumutate si ipoteca mobiliara  pe conturile curente deschise la  institutia bancara,  inclusiv  asupra contului  deschis pentru incasarea subventiei de la APIA.

Începand cu anul 2019, pentru garantiile acordate in baza OUG 43/2013, comisionul de garantare a fost diminuat la 1,6% (prima unica) pe an pentru toate categoriile de beneficiari, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Exceptie fac beneficiarii care au garantii in sold la data de 31.12 a fiecarui an, sau cei pentru care se solicita prelungirea garantiei, a caror capacitate de plata depinde de existenta unor conditii favorabile durabile, sunt in incapacitate de plata sau in pragul incapacitatii de plata, pentru care nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv in cazul celor pentru care s-a deschis procedura insolventei.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului.

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara”
  • Forma simplificata – pentru persoane fizice, PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca
 • Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului de credit DE CINCI ORI  SUBVENTIA semnata de reprezentantul legal (ca nu schimba contul de incasare al subventiei, prezinta anual adeverinta APIA, exploateaza cel putin suprafata prevazuta in adeverinta APIA, mentine conditiile de bunastare, numarul de cicluri de productie precum si efectivul /numărul de capete de animale prevazut in cererea de plata a ajutorului) – Descarca

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de credit al Bancii

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani)
 • Adeverinta APIA
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350