Top

Garantii acordate pentru crediteleCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; dedicate finantarii capitalului de lucru pe baza adeverintelor emise de APIA

 

In baza Legii 329/2009 si a OUG 43/2013, Fondul de Garantare a CredituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; Rural poate acorda garantii in favoarea bancilor si altor institutii finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelor pe care acestea le acorda pentru finantarea activitatii curente / capitalului de lucru in agricultura, in baza Adeverintelor emise de APIA (terenuri agricole, bunastare animale, etc).

Garantia FGCR poate acoperi pana la 80 % din valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;, diferenta de garantii pana la valoarea cumulata a credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; si a dobanzii aferente fiind asigurata de beneficiar / terti garanti. De regula, principala garantie este reprezentata de cesiunea sumelor ce urmeaza a fi incasate de la APIA.

Fondul a dezvoltat mecanisme simplificate de acordare a garantiilor, astfel incat obtinerea acesteia sa nu ingreuneze procesul de acordare a credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;.

FermieriFermier(i) – persoana fizica sau juridica sau o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola, precum si producatorii din domeniul acvaculturii, conform evidentelor APIA/ANPA; care detin adeverinte emise de APIA, inregistrati ca:

 • Societati comerciale
 • Asociatii, societati agricole si cooperative agricole
 • PFA, II, IF
 • Persoane fizice, in calitate de producatori agricoli
 • Creditul se aproba de Banca pe baza unei Adeverinte emise de APIA;
 • Creditul sa fie acordat de Banca cu o dobanda maxima ROBOR 6 luni + 2%;
 • Ratingul pe care banca il aloca beneficiarului sa permita acordarea garantiei;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC/BC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Contract de fideiusiune cu cel putin unul dintre actionarii/ asociatii/ administratorii / reprezentantii legali ai firmei in calitate de persoana fizica – mai putin in cazul beneficiarilor persoane fizice.

*Contractul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; se poate semna si anterior solicitarii garantiei FGCR, sub conditia obtinerii garantiei din partea Fondului

Incepand cu anul 2019, pentru garantiile acordate in baza OUG 43/2013, comisionul de garantare a fost diminuat la 1,6% (prima unica) pe an pentru toate categoriile de beneficiari, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Pentru garantiile acordate in baza Legii 329/2009, comisionul de garantare se stabileste conform tabelului de mai jos:

Societati comerciale/ agricole/cooperative PFA, II, IF, societati nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite, persoane fizice
Incepand cu 1,25% pe an* 3,8% pe an.

 

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului

In cazul in care perioada de creditare este mai mica de un an, comisionul se calculeaza doar pentru perioada respectiva!

 

*In functie de ratingul alocat de Banca beneficiarului.

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).
  • Forma simplificata – pentru persoane fizice, PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca
 • Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de reprezentantul legal (original) Descarca
 • Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor Descarca – mai putin in cazul beneficiarilor persoane fizice.

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; al Bancii

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani)
 • Adeverinta APIA
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350