Top

Garantii acordate pentru crediteleCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; dedicate finantarii investitiilor beneficiarilor publici ai PNDR

 

In baza Legii 218/2005, Fondul de Garantare a CredituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; Rural poate acorda garantii in favoarea bancilor si altor institutii finantatoare cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; sau altor tipuri de finantari pe care acestea le acorda beneficiarilor publici ai FEADR, sau celor asimilati acestora, pentru realizarea proiectelor de investitii finantate din PNDR.

Garantia FGCR poate acoperi pana la 100 % din valoarea finantarii.

Valoarea maxima a garantiei FGCR este de 2,5 milioane Euro sau echivalent in lei.

Fondul a dezvoltat mecanisme simplificate de acordare a garantiilor, astfel incat obtinerea acesteia sa nu ingreuneze procesul de acordare a finantarii.

 • Comune, orase, municipii
 • Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare (ADI-uri)
 • Grupuri de actiune locala (GAL-uri)
 • Organizatii / Federatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI-uri)
 • Asezaminte culturale si structuri religioase
 • Statiuni/ unitati/ institute de cercetare-dezvoltare
 • Administratori ai fondului forestier de stat proprietate publica a statului
 • Alti beneficiari publici ai PNDR si asimilati acestora, care beneficiaza de finantare nerambursabila 100%.
 • Contract de finantare semnat cu AFIR, cu o intensitate a sprijinului de 100%;
 • Valoarea maxima a creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; si a garantiei Fondului, in cazul in care se solicita garantarea in procent de 100 % a acestora, nu depaseste valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile, prevazuta in bugetul indicativ al proiectului.

 

Suplimentar pentru alti beneficiari decat comunele, orasele sau municipiile

 • Beneficiarul emite un bilet la ordin, fara protest, cu scadenta la vedere, de valoare egala cu valoarea garantiei FGCR, in favoarea bancii;
 • Beneficiarul sa nu desfasoare pe toata perioada creditariiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; activitati generatoare de venituri din activitati economice directe (cu exceptia comunelor, oraselor, municipiilor)

 

      sau, pentru beneficiarii care desfasoara activitati generatoare de venituri din activitati economice directe, acestia trebuie:

 • Sa se incadreze in categoria IMM;
 • Sa nu se afle in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani)..

*Contractul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; se poate semna si anterior solicitarii garantiei FGCR, sub conditia obtinerii garantiei din partea Fondului

Comisionul de garantare este de 1 % pe an si se aplica la valoarea garantiei FGCR.

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Contractul de finantare incheiat cu AFIR
 • Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de primar/reprezentant legal (original) Descarca
 • Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, cu privire la faptul ca entitatea pe care o reprezinta nu desfasoara pe toata perioada finantarii din PNDR activitati generatoare de venituri din activitati directe (original, daca este cazul) Descarca

sau, dupa caz:

 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).(original, daca este cazul)
  • Forma simplificata – pentru entitati care nu intocmesc bilant contabil conform legii sau pentru cele infiintate de mai putin de 3 ani Descarca
  • Forma completa – pentru entitati care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt infiintate de mai mult de 3 ani Descarca
 • Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor (original, daca este cazul) Descarca

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350