Top

Garantii acordate pentru crediteleCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; dedicate finantarii capitalului de lucru

 

In baza Legii 329/2009 si a OUG 43/2013, Fondul de Garantare a Creditului Rural acorda garantii in favoarea bancilor si altor institutii finantatoare, cu care are incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea creditelorCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; sau altor tipuri de finantari pe care acestea le acorda pentru finantarea activitatii curente / capitalului de lucru in agricultura.

Garantia FGCR poate acoperi pana la 80 % din valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;, diferenta de garantii pana la valoarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; si a dobanzii aferente fiind asigurata de beneficiar / terti garanti.

Fondul a dezvoltat mecanisme simplificate de acordare a garantiilor, astfel incat obtinerea acesteia sa nu ingreuneze procesul de acordare a credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;.

FermieriFermier(i) – persoana fizica sau juridica sau o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola, precum si producatorii din domeniul acvaculturii, conform evidentelor APIA/ANPA; si procesatori de produse agricole / piscicole, inregistrati ca:

 • Societati comerciale
 • PFA, II, IF
 • Asociatii, societati agricole si cooperative agricole
 • Persoane fizice, in calitate de producatori agricoli

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, conditiile generale de garantare minime ce vor trebui respectate de catre institutiile finantatoare* cu care FGCR a semnat Conventii de lucru sunt:

 • Creditul sa fie destinat finantarii productiei agricole/piscicole sau procesarii produselor agricole (exclusiv comertul cu produse agricole);
 • Ratingul pe care banca il aloca beneficiarului sa permita acordarea garantiei;
 • Beneficiarul nu este in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).;
 • Beneficiarul nu este in insolventa si nu indeplineste criteriile prevazute de legislatia nationala pentru initierea unei proceduri colective de insolventa la cererea creditorilor sai;
 • Beneficiarul nu figureaza cu restante in CRC/BC (sau daca acestea exista, se confirma achitarea lor pana la data aprobarii garantiei);
 • Beneficiarul detine in exploatare terenuri agricole/plantatii/exploatatii piscicole sau de acvacultura/ efective sau ferme de animale/pasari/albine etc., conform documentelor emise de APIA sau alte autoritati centrale sau locale;
 • Contract de fideiusiune cu cel putin unul dintre actionarii/ asociatii/ administratorii /reprezentantii legali ai firmei, in calitate de persoana fizica.

Suplimentar in cazul procesatorilor de produse agricole:

 • Beneficiarul se incadreaza in categoria IMM.

* Institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

 

In cazul institutiilor finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit conditii generale simplificate de acordare a garantiilor, suplimentar este necesar ca:

 • persoanele juridice:

– sa nu inregistreze datorii restante catre bugetul general consolidat al statului, al caror mod de plata nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amanare, etc.) sau care nu pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat prevazute in Certificatul de atestare fiscala;

– sa nu se afle in procedura de executare silita, de catre ANAF (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare a acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale) conform sectiunii III.D „alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscal;

 • persoanele fizice:

– sa nu inregistreze debite catre autoritatile fiscale competente;

* Contractul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; se poate semna si anterior solicitarii garantiei FGCR, sub conditia obtinerii garantiei din partea Fondului

Incepand cu anul 2019, pentru garantiile acordate fermierilor in baza OUG 43/2013, comisionul de garantare a fost diminuat la 1,6% (prima unica) pe an pentru toate categoriile de beneficiari, indiferent de tipul acestora (SC, PFA, II, IF, persoane fizice care desfasoara activitati economice, etc.), inclusiv pentru societatile nou infiintate sau care nu au mai beneficiat de credite.

Exceptie fac beneficiarii care au garantii in sold la data de 31.12 a fiecarui an, sau cei pentru care se solicita prelungirea garantiei, a caror capacitate de plata depinde de existenta unor conditii favorabile durabile, sunt in incapacitate de plata sau in pragul incapacitatii de plata, pentru care nivelul comisionului va fi de 6,3%, inclusiv in cazul celor pentru care s-a deschis procedura insolventei.

Comisionul se aplica doar la valoarea garantiei FGCR, nu la toata valoarea creditului.

In cazul in care perioada de creditare este mai mica de un an, comisionul se calculeaza doar pentru perioada respectiva.

In vederea analizei si luarii deciziei de acordare a garantiei, institutiile finantatoare* vor transmite Fondului prin email urmatoarele documente scanate:

 

Documente specifice FGCR

 • Solicitarea de garantare – (document rezervat bancii);
 • Declaratie cu privire la neincadrarea in categoria „intreprindere in dificultate financiara(iv) Intreprindere in dificultate – incadrarea unei intreprinderi in categoria „firma in dificultate” se face conform Anexei 1.2 (pentru persoane fizice, persoane juridice de tip PFA, II, IF, etc. si pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai putin de 3 ani) sau dupa caz conform Anexei 1.3 (pentru persoanele juridice care intocmesc bilant contabil si sunt inregistrate la Registrul Comertului de mai mult de 3 ani).
  • Forma simplificata – pentru persoane fizice, PFA, II, IF, societati infiintate de mai putin de 3 ani Descarca
  • Forma completa – pentru societati infiintate de mai mult de 3 ani Descarca

Documente care de obicei se regasesc in documentatia existenta la dosarul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; al Bancii

 • Ultimul bilant anual (in cazul beneficiarilor care intocmesc bilant contabil conform legii si sunt inregistrati la ONRC de mai mult de 3 ani)
 • Adeverinta APIA sau document emis de autoritati centrale sau locale, care atesta calitatea de fermier
 • Certificat constatator emis de ONRC (on line), forma extinsa sau alte documente in cazul persoanelor juridice pentru care ONRC nu emite certificat constatator, respectiv CI/BI in cazul persoanelor fizice

Suplimentar in cazul procesatorilor:

 • Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor Descarca
 • Documente din care sa rezulte ca beneficiarul detine /exploateaza capacitati de productie agricola / piscicola

* La data curenta institutiile finantatoare cu care FGCR a semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor sunt: CEC Bank, Banca Transilvania, BRD GSG, EXIMBANK, First Bank, OTP Bank, Libra Internet Bank si Patria Bank.

 

Pentru institutiile finantatoare care nu au semnat Conventii de lucru care permit simplificarea documentatiei si a fluxului de acordare a garantiilor, pe langa documentele mentionate anterior, documentatia de garantare va mai include:

 • Declaratia de acceptare a politicii FGCR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnata de reprezentantul legal (original) Descarca
 • referatul de analiza intocmit de institutia finantatoare;
 • documentele de aprobare ale institutiei finantatoare privind acordarea credituluiCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;, respectiv extrasele din procesul verbal al sedintei comitetului de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare;;
 • ultimul bilant contabil incheiat la 30 iunie anul financiar curent si depus conform legii;
 • ultima balanta de verificare lunara incheiata inainte de data solicitarii de garantare;
 • certificatul de atestare fiscala, valabil la data solicitarii de garantare din care sa rezulte ca beneficiarii:
  • nu inregistreaza, datorii restante catre bugetul general consolidat al statului sau acesta  include sume restante care pot fi acoperite cu sumele de recuperat de la bugetul de stat;
  • nu se afla in procedura de executare silita, de catre ANAF (cu exceptia cazului in care executarea silita este suspendata ca urmare acordarii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale), conform sectiunii III.D ‘’ alte mentiuni” din certificatul de atestare fiscala;
  • cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala prin care beneficiarul de creditCredit: finantare sub forma de credit/scrisoare de garantie bancara/acord de garantie bancara sau plafoane de acordare credite/scrisori de garantie bancara, in lei sau valuta, acordata de catre institutiile finantatoare; solicita detalierea mentiunilor referitoare la starea obligatiilor fiscale din punct de vedere al starii de executare silita,  din formularul de cerere.
  • consultarile CIP si CRC valabile la data solicitarii garantiei

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/sites/fgcr.ro/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350